Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; çalışana değer veren, değişime açık, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda bir politika izlemektedir. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

Başarıyı gerçekleştirecek ve sürekli kılacak kişilerin çalışanlarımız olduğu bilinci ile, şirketimiz insan kaynakları uygulamalarına büyük önem verir. Bu doğrultuda amacımız en yetkin adayları işe alarak, verilecek eğitimlerle ihtiyaçları olan bilgi ve becerileri geliştirmelerine destek olmak ve dinamik bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

Takım ruhunu güçlendirdiğine, uyumu ve motivasyonu artırdığına inandığımız etkinliklerimiz tüm çalışanlarımızın katılımına açıktır.

DEHA’LI OLMAK
 • İşine ve kurumuna bağlı,
  • Yaptığı çalışmalarla kurumunun geleceğine katkı sağlayacağının bilincinde,
  • Araştırmacı, özverili, disiplinli,
  • Sorumluluğunun bilincinde, etik ve mesleki değerlere sahip,
  • Çevreye ve insan sağlığına duyarlı,
  • Sadakat duygusu gelişmiş,
  • Kişisel ve mesleki gelişimi ön planda tutan,
  • Birbirine saygı duyan ve seven, kurumunun itibarını koruyan, karar ve hedeflerini paylaşan, değişim ortamında sürekli gelişen çalışanlar anlamı taşımaktadır.